TR

İK POLİTİKAMIZ

1992 yılında sektöre adım attığımız ilk günden itibaren ORKA olarak, özgün banyo dolabı tasarımlarımızı müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. 

 • İleri teknolojiye yatırım yapıyoruz çünkü Inovatif iz
 • Sektörün öncüsüyüz çünkü Yaratıcı ve Çözüm Odaklı ürünler sunuyoruz
 • Ürünlerimiz tercih ediliyor çünkü Değer Katıyoruz 
 • Hızlı büyüyoruz çünkü Dinamik iz 
 • İşimize aşığız çünkü her gün ilk günkü Heyecan ve Tutku muz ile çalışıyoruz.

Kurumsal Kimliğimiz

ORKA olarak çalışanlarımızın en değerli ortaklarımız olduğunuza inanıyoruz. Hayallerimize inanıp ortak hedeflerimiz için bizim kadar heves ile çalışan değerli mesai arkadaşlarımız ile inşa ettiğimiz karşılıklı aidiyet, sadakat ve güven ortamı bizim en değerli yatırımımız. 

Başarı Odaklılık, İnisiyatif, Takım Çalışması, Doğru Bilgiye Ulaşma, Kişiler Arası İletişim ve Güven Yaratma  yetkinlikleri her bir çalışanımızın taşımasını arzu ettiğimiz Kurumsal Kimlik öğeleridir. 

Organizasyon Yönetimi

Organizasyonumuzu uluslararası kabul görmüş iş değerlendirme metodolojileri ve en iyi uygulamalar ışığında tasarlar ve yönetiriz. Birim, pozisyon ve roller, kurumsal işletim modelimiz ve süreçlerimiz çerçevesinde verimliliğimizi ve etkinliğimizi optimize edecek şekilde sürekli güncel tutulur. 

Ücret politikamızı sektör ve genel piyasa koşullarını göz önünde tutarak ve ücret araştırma sonuçlarını dikkate alarak belirleriz, çalışanlarımıza rekabetçi ücretler sunma gayreti taşırız. 

Performans ve Yetkinlik Yönetimi

Her bir çalışanımızı başarımızın anahtar paydaşı ve katılımcısı olarak görürüz. Şirket finansalları ve Anahtar Başarı Göstergelerimiz çerçevesinde belirlediğimiz Performans Hedeflerini her yıl günceller ve çalışanlarımızla pozisyon seviyelerine uyumlu şekilde paylaşırız. 

ORKA yetkinlik modeli temel şirket yetkinlikleri, seviye bazlı yetkinlikler ve pozisyon bazlı yetkinlikler olmak üzere 3 kısımdan oluşur. 360⁰  Yetkinlik Ölçümü ile her bir çalışanımız için detaylı yetkinlik ölçümü yapar, iyileştirme alanlarını detaylı şekilde analiz eder, geri bildirim ve gelişim programları ile çalışanlarımızı destekleriz. 

Yetenek Yönetimi

Performans ve yetkinlik sonuçlarında üst üste başarılı olan yıldız çalışanlarımızı geleceğin ORKA yönetimi olacak şekilde eğitim ve gelişim yolculuğuna dahil ederiz. Yetenekli çalışanlarımız ile beraber kariyer yolculuklarını tasarlar ve yönetiriz.

Yüksek potansiyeli olduğuna inandığımız çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları eğitim, koçluk ya da mentorluk alanlarında destekler ve yönlendiririz. 

İşe Alım

Kurumsal Kimliğimize uygun ve ilgili pozisyonun temel niteliklerine sahip adayların başvuruları online olarak toplanır, KVKK’ ya uygun şekilde işlenir ve uygun adaylarla yetkinlik bazlı yapılan mülakatlar sonucu uygun adaylar seçilerek yerleştirilir. 

Etik Kurallarımız

ORKA, uluslararası anlaşmalarda belirtilen çalışma koşulları ve çevre koruma standartlarına saygılı sürdürülebilir kalkınmaya inanan, etik değerleri ön planda tutan ve doğayı koruyan bir şirkettir. 

Üretim süreçlerimizde enerji ve doğal kaynaklar verimli kullanılır, atıklarımızı minimize eder ve kanunlarda belirtilen şekilde bertaraf ederiz. 

ORKA, yerel & uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile  İş Hukuku kanunlarında belirtilen çalışma ortam ve koşullarına uygumu garanti eder. Bu kapsamda;   

 • Çocuk işçiliği önler
 • Adil ücret politikaları uygular
 • Güvencesiz çalışmaya ve her türlü ayrımcılığa karşı durur
 • İnsana yakışır çalışma saatlerini destekler
 • Çalışanlarından etik kurallar çerçevesinde davranmasını bekler. 

Çalışanlarımız, davranış ve kararlarına aşağıdaki sorulara cevap vererek yön verir: 

 • Kanunlara uygun davranıyor muyum?
 • Kurum Kültürüne uygun davranıyor muyum?
 • Şirket çıkarlarına uygun davranıyor muyum?
 • Davranış Kurallarına uygun davranıyor muyum?
 • Davranışımı yöneticime ve iş arkadaşlarıma rahatlıkla açıklayabilir miyim?
 • Davranışımı aileme ve sevdiklerime rahatlıkla açıklayabilir miyim?
 • Davranışlarım kamuoyu kararı ve toplumsal ve kişisel vicdana uygun mu?

Eğer bu sorulardan bir tanesinin dahi cevabı “Hayır” ise; çalışanlarımız bu eylemi gerçekleştirmeden önce yöneticileri ya da İnsan Kaynaklarından görüş almakla yükümlüdür. 

İş Başvuru Formu
Bu Alan Zorunludur.
Bu Alan Zorunludur.
Bu Alan Zorunludur.
Bu Alan Zorunludur.