TR

İsg Politikamız

Orka Banyo olarak, çalışanlarımızın aşağıdaki ilkelere uygun olarak çalışmasını sağlayacak şekilde öncülük ve liderlik yapacağımızı taahhüt ediyoruz.

Standartların, yasal mevzuatların ve  üyesi olduğumuz kuruluşların gerektirdiği şartları sağlayarak, güvenli bir  çalışma ortamı yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Çalışanları bilinçlendirerek, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak, Çalışanların ve Çalışan Temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı, Sosyal ve kültürel faaliyetlerle, moral ve motivasyonu en üst seviyeye yükseltmeyi hedefliyoruz. Üst yönetimimiz bu konudaki kararlılığını; eğitimlerle, toplantılarla ve denetimlerle sürdürerek, kurmuş olduğu İSG Yönetim sistemini sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.