İNSAN KAYNAKLARI

ORKA Banyo'da hedefleri doğrultusunda konusunda yetkin, eğitimli, değişime açık, çözüm ve sonuç odaklı, takım çalışmasına önem veren, sürekli gelişimi ilke edinmiş kişileri istihdam etmek, öğrenen bir organizasyon oluşturmak ve insan kaynağıyla sektöründe fark yaratan bir firma olmak esastır.

IK Politikamız
  1. Sektörde yetkin adayların çalışmak için tercih ettiği bir firma olmak.
  2. Sektörde yetkin adayların çalışmak için tercih ettiği bir firma olmak.
  3. Firmamızı geleceğe taşıyacak, ORKA değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmek ve işe almak.
  4. İşe alımda proaktif bakış açısıyla firmamızın mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına yönelik adayları aramıza / bünyemize katmak.
  5. Yönetici pozisyonlarını öncelikle kurum içinden karşılamak için gerekli gelişim çalışmalarını yapmak.
  6. Yöneticilerimizin, kendisine bağlı çalışanların gelişimine katkı sağladığı bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak için performans yönetim sistemimizi uygulamak.
  7. Şirketimizin gelişiminin sürekliliğini sağlayabilmek için insan kaynağını, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi yoluyla ihtiyaçlar ve küresel gelişmeler doğrultusunda sürekli geliştirmek.
  8. Her seviyede çalışanımızın performansını takip edip, başarılı personeli ödüllendirmek.
Eğitim

İnsan Kaynakları departmanında şirketimizin hedefleri doğrultusunda, personelimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla iç ve dış eğitim programları düzenlenmektedir. Kişisel ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla, yılda en az bir defa yapılan ve departman yöneticilerinin yanıtladığı Eğitim İhtiyaç Analizi ve Performans Yönetim Sistemi sonuçlarına göre, iç ve dış eğitimler eğitim bütçesi dahilinde planlanmaktadır.

İş Başvurusu
Açık pozisyonları takip edin

İş Başvurusu

ORKA®, çalışanlarına önem veren, yurt içi ve yurt dışında pazar payı gelişen bir kuruluştur. Siz de gelişen bu kuruluşta yer almak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurarak başvurabilirsiniz.

Öneri ve Ödül Sistemi

Tüm seviyedeki çalışanlarımızın şirket yönetimine katılımını sağlamak ve şirketimizin gelişimine katkılarını arttırmak amacıyla firmamızda Ödül ve Öneri Sistemi uygulanmakta. Bu sistemde uygulama sonuçlarının şirkete katkı sağlayacağı öngörüldüğü takdirde, çalışanlarımızın önerileri kabul edilmektedir. Önerisi kabul edilenler çalışanlarımız Ödül ve Öneri Sistemi çerçevesinde yaptıkları önerinin sağladığı katkıya göre ödüllendirilmektedirler.

Kariyer Planlama

ORKA® Banyo tüm çalışanlarına eşit kariyer fırsatı sağlayarak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler. Hedef ve Yetkinlik Odaklı performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlarımız dikey pozisyonlara terfi edebilir. Bir üst göreve geçebilmek için, söz konusu görevde açık pozisyon oluşması, çalışanımızın görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim özelliklerine sahip olması ve mevcut görevinde yeterli performansı göstermesi gereklidir.

Seçme ve Yerleştirme

Şirketimiz İnsan Kaynaklarının işe alım fonksiyonunu sadece işverenin adayı seçtigi değil aynı zamanda adayın da işvereni seçtigi bir süreç olarak görmektedir. Şirketimizde açık pozisyonlar bulunması durumunda pozisyonun görev tanımında belirlenen yetkinliklere sahip adaylar arasından İnsan Kaynakları, Departman Yöneticisi ve Üst yönetimin birlikte onayladığı adaya teklif yapılır. Beyaz yaka pozisyonlar için Psikoteknik testler uygulanır.